wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-25 z 38  pokazuj  pozycji

BZP.271.5.19.2024 Remonty bieżące zasobów komunalnych Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2024-05-15 -- --
BZP.271.5.2.2024 Usługi administracyjno-porządkowe oraz usługi w zakresie konserwacji w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie, przy ul. Ceramicznej 3D i 3E, 22-100 Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2024-01-16 -- --
BZP.271.5.1.2024 Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2024-01-16 -- --
BZP.271.5.62.2023 Świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu Otago działającego w Urzędzie Miasta Chełm na 2024 rok Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-12-14 -- --
BZP.271.5.55.2023 Integracja systemu OTAGO z Platformą ePłatności na potrzeby aplikacji mObywatel Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-11-08 -- --
BZP.271.5.42.2023 Remont chodnika przy ul. Chomentowskiego od ul. Rolniczej do ul. Przemysłowej strona parzysta wraz zatoczkami Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-09-04 -- --
BZP.271.5.43.2023 Remont drogi prowadzącej do posesji 2,4,6,8 przy ul. Żwirki i Wigury Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-09-04 -- --
BZP.271.5.44.2023 Remont zatok parkingowych przy ul. Męczenników (przy bloku nr 6, 8) Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-09-04 -- --
BZP.271.5.22.2023 Remonty bieżące zasobów komunalnych Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-06-09 -- --
BZP.271.5.13.2023 Modernizacja infrastruktury drogowej i międzyosiedlowej na terenie miasta Chełm w ramach zadania „Ramowy program poprawiania estetyki miasta Chełm” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-04-20 -- --
BZP.271.5.5.2023 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych usytuowanych na terenie miasta będących własnością Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-02-15 -- --
BZP.271.5.68.2022 Świadczenie usługi asysty technicznej Systemu Otago działającego w Urzędzie Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-29 -- --
BZP.271.5.63.2022 Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-14 -- --
BZP.271.5.54.2022 Opracowanie dokumentacji dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-10-11 -- 2022-10-25
BZP.271.5.45.2022 Remonty lokali mieszkalnych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm – etap 3 Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-10-04 -- 2022-10-20
BZP.271.5.43.2022 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych usytuowanych na terenie miasta będących własnością Miasta Chełm. Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-09-14 -- 2022-10-03
BZP.271.5.38.2022 Remonty bieżące dróg w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-08-09 -- 2022-08-17
BZP.271.5.26.2022 Remonty lokali mieszkalnych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm– etap 2 Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-06-01 -- 2022-06-27
BZP.271.5.17.2022 Remont lokali mieszkalnych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm – etap 1 Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-03-31 -- 2022-04-21
BZP.271.5.7.2022 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych usytuowanych na terenie miasta będących własnością Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-23 -- 2022-03-08
BZP.271.5.5.2022 „Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych na terenie miasta Chełm, będących w posiadaniu PGE Dystrybucja S. A. w  Lublinie Oddział Zamość – Rejon Energetyczny Chełm, ul. Trubakowska 61” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-03 -- 2022-03-03
BZP.271.12.47.2021 Świadczenie usługi asysty technicznej Systemu Otago działającego w Urzędzie Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-13 -- 2022-05-12
BZP.271.12.46.2021 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm w ramach przedsięwzięcia „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022” Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-08 -- 2022-05-12
BZP.271.12.44.2021 Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 844 – ul. Hrubieszowskiej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-30 -- --
BZP.271.12.43.2021 „Remonty budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm – etap 3" Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-09 -- 2022-05-12

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa