wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-25 z 29  pokazuj  pozycji

BZP.271.5.13.2023 Modernizacja infrastruktury drogowej i międzyosiedlowej na terenie miasta Chełm w ramach zadania „Ramowy program poprawiania estetyki miasta Chełm” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-04-20 -- --
BZP.271.5.5.2023 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych usytuowanych na terenie miasta będących własnością Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-02-15 -- --
BZP.271.5.68.2022 Świadczenie usługi asysty technicznej Systemu Otago działającego w Urzędzie Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-29 -- --
BZP.271.5.63.2022 Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-14 -- --
BZP.271.5.54.2022 Opracowanie dokumentacji dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-10-11 -- 2022-10-25
BZP.271.5.45.2022 Remonty lokali mieszkalnych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm – etap 3 Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-10-04 -- 2022-10-20
BZP.271.5.43.2022 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych usytuowanych na terenie miasta będących własnością Miasta Chełm. Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-09-14 -- 2022-10-03
BZP.271.5.38.2022 Remonty bieżące dróg w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-08-09 -- 2022-08-17
BZP.271.5.26.2022 Remonty lokali mieszkalnych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm– etap 2 Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-06-01 -- 2022-06-27
BZP.271.5.17.2022 Remont lokali mieszkalnych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm – etap 1 Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2022-03-31 -- 2022-04-21
BZP.271.5.7.2022 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych usytuowanych na terenie miasta będących własnością Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-23 -- 2022-03-08
BZP.271.5.5.2022 „Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg i innych miejsc publicznych na terenie miasta Chełm, będących w posiadaniu PGE Dystrybucja S. A. w  Lublinie Oddział Zamość – Rejon Energetyczny Chełm, ul. Trubakowska 61” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-02-03 -- 2022-03-03
BZP.271.12.47.2021 Świadczenie usługi asysty technicznej Systemu Otago działającego w Urzędzie Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-13 -- 2022-05-12
BZP.271.12.46.2021 Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Chełm w ramach przedsięwzięcia „Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020-2022” Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-12-08 -- 2022-05-12
BZP.271.12.44.2021 Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 844 – ul. Hrubieszowskiej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-30 -- --
BZP.271.12.43.2021 „Remonty budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm – etap 3" Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-11-09 -- 2022-05-12
BZP.271.12.37.2021 „Remonty budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowy Miasta Chełm – etap 2" Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-10-18 -- 2022-05-12
BZP.271.12.23.2021 Przedmiotem umowy jest zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym. Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-06-07 -- --
BZP.271.12.21.2021 Przedmiotem zamówienia są remonty budynków oraz lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących publiczny zasób mieszkaniowych Miasta Chełm celem utrzymania należytego stanu technicznego substancji mieszkaniowej – etap 1. Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-05-18 -- --
BZP.271.12.15.2021 Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2022 Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Dostawy 2021-04-16 -- --
BZP.271.12.11.2021 Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024 Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-04-13 -- --
BZP.271.12.8.2021 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021-2024. Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-04-06 -- --
BZP.271.12.9.2021 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w ramach zadania „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2021-2022” Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-04-06 -- --
BZP.271.12.6.2021 Przedmiotem postępowania są remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm. Zakres rzeczowy Zamówienia obejmuje wykonanie remontów nawierzchni dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Chełma oraz wykonanie wiaty rowerowej. Miasto Chełm Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2021-03-25 -- --
BZP.271.12.4/1.2021 Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym. Miasto Chełm Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2021-03-11 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa