Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 75  pokazuj  pozycji

BZP.271.5.58.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie Glinianek” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-24 2022-11-02 10:00 2022-11-18
BZP.271.5.60.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-21 2022-10-31 09:00 --
BZP.271.5.53.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parkingu przy ulicy Generała Stanisława Maczka Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-10 2022-10-18 11:00 2022-10-19
BZP.271.5.52.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-10 2022-10-18 10:00 2022-10-19
BZP.271.5.51.2022 Przebudowa dróg na osiedlu Zachód Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-04 2022-10-19 11:00 2022-10-24
BZP.271.5.47.2022 Remont Pałacu Kretzschmarów I etap w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont Pałacu Kretzschmarów” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-04 2022-10-21 10:00 2022-11-04
BZP.271.5.48.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-27 2022-10-05 10:00 2022-10-13
BZP.271.5.46.2022 Opracowanie dokumentacji dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-23 2022-10-03 10:00 2022-10-05
BZP.271.5.44.2022 Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-19 2022-10-06 10:00 2022-10-19
BZP.271.5.42.2022 Przebudowa dróg na osiedlu Zachód Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-06 2022-09-21 10:00 2022-10-04
BZP.271.5.40.2022 Strategia Marki i Promocji Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-31 2022-09-08 10:00 2022-10-21
BZP.271.3.41.2022 Dostawa urządzeń mobilnego systemu sztucznego naśnieżania stoku w ramach zadania pn.: „System sztucznego naśnieżania stoku Kumowa Dolina” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-23 2022-08-31 10:00 2022-10-19
BZP.271.5.39.2022 Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-10 2022-08-29 10:00 2022-08-31
BZP.271.5.37.2022 Budowa obiektów rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-05 2022-08-24 10:00 2022-09-30
BZP.271.5.34.2022 Strategia Marki i Promocji Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-07-25 2022-08-02 10:00 2022-08-19
BZP.271.5.32.2022 Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-20 2022-09-22 11:00 2022-10-04
BZP.271.5.35.2022 Remont cmentarza wojennego przy ul. J. Młodowskiej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-14 2022-08-01 10:00 2022-09-20
BZP.271.5.33.2022 Remonty bieżące dróg w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-28 2022-07-14 11:00 2022-07-21
BZP.271.5.29.2022 Wykonanie remontów infrastruktury drogowej w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-28 2022-07-14 10:00 2022-08-19
BZP.271.5.31.2022 Budowa bieżni do skoku w dal wraz z modernizacją boiska do piłki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-23 2022-07-08 10:00 2022-07-21
BZP.271.5.30.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-21 2022-06-29 10:00 2022-07-21
BZP.271.5.28.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-14 2022-06-22 10:00 2022-06-24
BZP.271.5.25.2022 Wykonanie oświetlenia w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-09 2022-07-04 10:00 2022-07-05
BZP.271.5.24.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-02 2022-06-10 10:00 2022-06-21
BZP.271.5.23.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-26 2022-06-06 10:00 2022-06-24

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa