Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 88  pokazuj  pozycji

BZP.271.5.54.2023 Rewitalizacja terenów rekreacyjno – sportowych Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-22 2023-12-06 10:00 --
BZP.271.5.26.2023 Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-07 2023-06-19 10:00 --
BZP.271.5.16.2023 Usługa zarządzania ChR wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami w ramach zadania o nazwie: „Zarzadzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”. Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-11 2023-05-12 12:00 --
BZP.271.5.12.2023 Wdrożenie nowoczesnego systemu telekomunikacyjnego w modelu wirtualnej centrali VoIP opartego o system telefoniczny VoIP wraz ze świadczeniem usługi telekomunikacyjnej Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-20 2023-04-07 12:00 2023-06-01
BZP.271.5.6.2023 Przebudowa Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie - budowa budynku społecznego przy ul. Przechodniej w ramach realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-02-14 2023-03-01 10:00 --
BZP.271.5.3.2023 Kastracja wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-19 2023-01-27 10:00 --
BZP.271.5.66.2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta Chełm w 2023 r. Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-07 2022-12-20 10:00 --
BZP.271.5.61.2022 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-18 2022-11-28 09:00 --
BZP.271.5.56.2022 Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-28 2022-11-16 10:00 --
BZP.271.5.55.2022 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-28 2022-11-24 10:00 --
BZP.271.5.58.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie Glinianek” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-24 2022-11-02 10:00 2022-11-18
BZP.271.5.60.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-21 2022-10-31 09:00 --
BZP.271.5.59.2022 Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-19 2022-11-08 10:00 --
BZP.271.5.50.2022 Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023 Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-14 2022-11-10 10:00 --
BZP.271.5.53.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parkingu przy ulicy Generała Stanisława Maczka Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-10 2022-10-18 11:00 2022-10-19
BZP.271.5.52.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-10-10 2022-10-18 10:00 2022-10-19
BZP.271.5.51.2022 Przebudowa dróg na osiedlu Zachód Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-04 2022-10-19 11:00 2022-10-24
BZP.271.5.47.2022 Remont Pałacu Kretzschmarów I etap w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont Pałacu Kretzschmarów” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-04 2022-10-21 10:00 2022-11-04
BZP.271.5.49.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-03 2022-10-31 10:00 --
BZP.271.5.48.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ogrodowej i Metalowej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-27 2022-10-05 10:00 2022-10-13
BZP.271.5.46.2022 Opracowanie dokumentacji dotyczącej odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-23 2022-10-03 10:00 2022-10-05
BZP.271.5.44.2022 Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-19 2022-10-06 10:00 2022-10-19
BZP.271.5.42.2022 Przebudowa dróg na osiedlu Zachód Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-06 2022-09-21 10:00 2022-10-04
BZP.271.5.40.2022 Strategia Marki i Promocji Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-31 2022-09-08 10:00 2022-10-21
BZP.271.3.41.2022 Dostawa urządzeń mobilnego systemu sztucznego naśnieżania stoku w ramach zadania pn.: „System sztucznego naśnieżania stoku Kumowa Dolina” finansowanego z Budżetu Obywatelskiego Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-23 2022-08-31 10:00 2022-10-19

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa