Lista postępowań PZP

Pozycje 1-7 z 7  pokazuj  pozycji

BZP.271.5.61.2022 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-18 2022-11-28 09:00 --
BZP.271.5.56.2022 Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-28 2022-11-16 10:00 --
BZP.271.5.55.2022 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą „Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-28 2022-11-24 10:00 --
BZP.271.5.59.2022 Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-19 2022-11-08 10:00 --
BZP.271.5.50.2022 Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023 Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-14 2022-11-10 10:00 --
BZP.271.5.49.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-03 2022-10-31 10:00 --
BZP.271.5.36.2022 Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-07-27 2022-11-02 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa