Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 82  pokazuj  pozycji

BZP.271.5.33.2024 „Remont chodnika przy ulicy Cementowej” inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-07-02 2024-07-17 10:00 --
BZP.271.5.30.2024 Wykonanie usługi planowania przestrzennego związane z realizacją celów statutowych Miasta Chełm - opracowania dokumentów planistycznych Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-06-24 2024-07-05 10:00 --
BZP.271.5.31.2024 „Monitoring i oświetlenie kompleksu boisk na os. Słonecznym” inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-06-24 2024-07-09 10:00 --
BZP.271.5.27.2024 Kompleksowa modernizacja części ulic w Mieście Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-06-20 2024-07-05 10:00 --
BZP.271.5.29.2024 Budowa boiska do piłki ręcznej oraz budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy ulicy Makowej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-06-19 2024-07-04 10:00 --
BZP.271.5.26.2024 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Henryka Sienkiewicza, Gabriela Narutowicza oraz Obłońskiej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-06-10 2024-06-18 10:00 --
BZP.271.5.25.2024 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi w ramach utworzenia Lubelskiego Centrum Piłki Nożnej w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-06-03 2024-06-11 10:00 --
BZP.271.5.24.2024 „Ogrodzenie oraz monitoring boisk przy Szkole Podstawowej nr 6 w Chełmie” inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-06-03 2024-06-18 10:00 --
BZP.271.5.21.2024 Utworzenie 50 nowych miejsc opieki w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029 edycja 1 w Żłobku Miejskim „Miś” w Chełmie, ul. Połaniecka 5, 22-100 Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-23 2024-06-12 10:00 --
BZP.271.5.16.2024 „Remont chodnika przy ulicy Cementowej” inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-15 2024-06-03 10:00 --
BZP.271.5.23.2024 Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina – budowa w ramach budżetu obywatelskiego Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-13 2024-05-28 10:00 --
BZP.271.5.22.2024 „Remont chodnika przy Przychodni Miejskiej nr 1, ulica Wołyńska” inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-05-08 2024-05-23 10:00 --
BZP.271.5.20.2024 Wymiana oświetlenia ulicznego placu Łuczkowskiego oraz renowacja zabytkowego muru Adolfa Daumana przy ul. Kolejowej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-04-09 2024-04-30 12:00 --
BZP.271.5.18.2024 Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina – budowa w ramach budżetu obywatelskiego Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-28 2024-04-12 11:00 --
BZP.271.5.17.2024 Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie – budowa w ramach budżetu obywatelskiego Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-03-28 2024-04-12 10:00 --
BZP.271.5.14.2024 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą „Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm" Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-03-27 2024-04-04 10:00 --
BZP.271.5.15.2024 Podniesienie walorów kulturowych, turystycznych i rekreacyjnych Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2024-03-20 2024-04-26 10:00 --
BZP.271.5.13.2024 Ogród sensomotoryczny dla najmłodszego chełmianina – budowa w ramach budżetu obywatelskiego Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-23 2024-03-11 12:00 --
BZP.271.5.12.2024 „Magiczny Ogród Sensoryczny przy Przedszkolu Miejskim Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie – budowa w ramach budżetu obywatelskiego” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-23 2024-03-11 10:00 --
BZP.271.5.10.2024 Budowa nowych boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniami o stałej konstrukcji przy placówkach oświatowych w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-21 2024-03-12 10:00 --
BZP.271.5.11.2024 Kastracja i leczenie wolno bytujących kotów z terenu miasta Chełm oraz kastracja i sterylizacja psów i kotów właścicielskich w ramach projektu z Budżetu Obywatelskiego na 2024 r. pn.: „Chełm przeciwko bezdomności zwierząt". Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-20 2024-02-28 10:00 --
BZP.271.5.9.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy pętli autobusowych w Chełmie w ramach zadania - „Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach rozwoju niskoemisyjnej mobilności miejskiej” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-13 2024-02-21 10:00 --
BZP.271.5.6.2024 Kompleksowa modernizacja infrastruktury komunalnej Miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-13 2024-02-29 10:00 --
BZP.271.5.7.2024 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ulic Kosynierów, Wolwinów i Gajowej wraz z łącznikiem pomiędzy ulicą Wolwinów a Jagiellońską w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-08 2024-02-16 10:00 --
BZP.271.5.8.2024 „Rozbudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Makowej w Chełmie” inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-08 2024-02-23 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa