Lista postępowań PZP

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

BZP.271.5.18.2023 Rozbudowa i przebudowa ul. Henryka Wiercieńskiego i ul. Bazylany wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-27 2023-05-12 10:00 --
BZP.271.5.15.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego na działce nr 3/1 przy ul. Fabrycznej w Chełmie w ramach zadania - Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-04-27 2023-05-08 12:00 --
BZP.271.5.17.2023 Przebudowa dróg gminnych – ul. Piaskowej, ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Wojciecha Kossaka w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-24 2023-05-09 10:00 --
BZP.271.5.16.2023 Usługa zarządzania ChR wraz z usługami towarzyszącymi, w tym m.in. konserwacją i naprawami w ramach zadania o nazwie: „Zarzadzanie Systemem Roweru Miejskiego i Gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym”. Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-04-11 2023-05-12 12:00 --
BZP.271.5.10.2023 Budowa obiektów rekreacyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-20 2023-04-07 10:00 --
BZP.271.5.11.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej 4 w Chełmie w ramach zadania - Budowa komunalnych budynków wielorodzinnych Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-03-20 2023-03-28 12:00 --
BZP.271.5.7.2023 „Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” - Przebudowa Parku Miejskiego w Chełmie przy ul. Lubelskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-15 2023-03-30 10:00 --
BZP.271.5.9.2023 Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowska Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-13 2023-04-03 12:00 --
BZP.271.5.8.2023 Przebudowa Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie - budowa budynku społecznego przy ul. Przechodniej w ramach realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-03-13 2023-03-28 10:00 --
BZP.271.5.4.2023 Utrzymanie kanałów burzowych na terenie miasta Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-25 2023-02-09 10:00 --
BZP.271.5.2.2023 Przebudowa dróg na osiedlu Zachód Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-13 2023-01-30 10:00 --
BZP.271.5.1.2023 Remonty bieżące dróg w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-01-11 2023-01-26 10:00 --
BZP.271.5.64.2022 Przygotowanie dokumentacji projektowej – Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-27 2023-01-04 10:00 --
BZP.271.5.67.2022 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Zagospodarowanie Glinianek” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-08 2022-12-16 10:00 --
BZP.271.5.65.2022 Przebudowa dróg na osiedlu Zachód Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-05 2022-12-21 10:00 --
BZP.271.5.62.2022 Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pod nazwą „Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe” Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-11-25 2022-12-22 10:00 --
BZP.271.5.36.2022 Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-07-27 2022-11-02 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa