Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

BZP.271.5.34.2024 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i infrastruktury drogowej, poprzez wymianę (remont) nawierzchni jezdni ul. Wołyńskiej” inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-07-08 2024-07-23 10:00 --
BZP.271.5.28.2024 „Modernizacja budynku przeznaczonego na działalność Hubu Technologicznego w Chełmie” Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-07-11 2024-07-26 10:00 --
BZP.271.5.37.2024 Budowa monitoringu miejskiego, wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-07-12 2024-07-29 10:00 --
BZP.271.5.35.2024 Centrum opiekuńczo – mieszkalne w Chełmie Miasto Chełm Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-07-15 2024-07-30 10:00 --
BZP.271.5.32.2024 „Przebudowa zajezdni autobusowej na potrzeby obsługi autobusów wodorowych przy ul. Okszowskiej 41 w Chełmie” w ramach przedsięwzięcia – „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców ChOF” Miasto Chełm Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2024-06-27 2024-08-06 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa